Skip to content

Agnieszka Bedkowska Kopczyk

Agnieszka Bedkowska-Kopczyk je profesorica na oddelku za slovanske študije Univerze v Gradcu.