Skip to content

Janko Kos

Janko Kos (1931, Ljubljana) je doktor literarnozgodovinskih ved, bil je redni profesor primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Bil je sourednik revij Beseda in Perspektive, urednik večih antologij slovenske in svetovne književnosti, urednik leksikonskih izdaj Literatura ter izdaj Slovenska književnost. V slovensko literarno teorijo je vpeljal novo sistematiko ter raziskoval osnove razdelitve literarne zgodovine na obdobja. Leta 2001 je prejel Zoisovo nagrado, najvišje državni priznanje na področju znanosti.