Skip to content

Vesna Vuk Godina

Vesna Vuk Godina (1957, Maribor) je antropologinja in publicistka. Med drugim je članica Mednarodne zveze za antro¬pološko in etnološko znanost, v okviru katere je ustanovila komisijo za teoretsko antropologijo. Njena bibliografija obsega več kot 600 enot. Področja njenega zanimanja so zgo¬dovina socialne in kulturne antropologije in antropoloških teorij, antropolo¬ška analiza socializacijskega in inkulturacijskega procesa ter antropologija postsocialističnih družb. Piše tudi za revije in časopise.