Skip to content

Ideologi in oporečniki

Avtor: Janko Kos

Del zbirke: Beletrina


Razprodano
  • leto izida: 2015
  • št. str.: 219
  • isbn: 9789612841065
  • cena: 24,00 EUR

O knjigi

V Ideologih in oporečnikih avtor opisuje čas razgibanega dogajanja na področju publicistične dejavnosti, tako tudi nastanek revije Beseda, njeno delovanje in ukinitev v letu 1957. Avtor opredeli konec izhajanja omenjene revije kot začetek boja med oporečniki in ideologi ter to podrobno analizira tudi ob predstavitvi nadaljnjega razvoja oporečniške publicistike ob Reviji 57 in predvsem ob Perspektivah. Janko Kos kot eden izmed predstavnikov »kritične generacije« oriše tudi širše politično dogajanje okrog aretacij Jožeta Pučnika in podrobneje pojasnjuje njegovo vlogo med sodobniki.

Recenzije

»Moč Kosovega spominjanja je v postopku, ko nam na primerih posameznosti oriše duh časa, se pravi ideološki okvir komunističnega režima v petdesetih in šestdesetih letih. (Bernard Nežmah, Mladina)«

O avtorju

Janko Kos (1931, Ljubljana) je doktor literarnozgodovinskih ved, bil je redni profesor primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Bil je sourednik revij Beseda in Perspektive, urednik večih antologij slovenske in svetovne književnosti, urednik leksikonskih izdaj Literatura ter izdaj Slovenska književnost. V slovensko literarno teorijo je vpeljal novo sistematiko ter raziskoval osnove razdelitve literarne zgodovine na obdobja. Leta 2001 je prejel Zoisovo nagrado, najvišje državni priznanje na področju znanosti.

Več o avtorju

Druge knjige tega avtorja