Skip to content

Jamnica

Avtor: Prežihov Voranc


  • leto izida: 2010
  • št. str.: 519
  • isbn: 9789612423032
  • cena: 39,00 EUR

O knjigi

V Jamnici je Prežihu uspelo naslikati prepričljivo podobo časa v letih 1920–1930. Gre za leta korenitih družbenih sprememb, tako socialnih, političnih kot tudi ekonomskih, kar je korenito zamajalo tudi sistem družbenih in osebnih vrednot. Vse ostreje je namreč prihajalo do trkov med konservativnim, katoliškim svetovnim nazorom, ki mu je še vedno pripadal velik del tedanje kmečke in politične elite, ter porajajočo se množico delavstva, ki se je rekrutirala iz vrst propadlih kmetov in novih priseljencev v mesta, ki so iskali delo v industrijskih obratih. Vse to človeško vrenje, vzpone in padce je Voranc umestil v svoje romaneskno okolje Jamnice, ter skozi usode številnih likov prepričljivo ubesedil slovenski in tudi širši srednjeevropski trenutek, katerega odmev je slišati še danes.

Recenzije

»Četudi Prežih tu ni tisti zame »tipični« Prežih, se Jamnico da brati. In pozor, to trdi oseba, ki je sicer alergična na vse mogoče anahronizme, starinskega duha in/ali jezik in preživeta dela. Jamnica ni preživeta in morda nikoli ne bo. Četudi iz nje vstaja svet, ki nam je danes tuj: svet boja za zemljo, kjer je »grunt« vse in drugo ne šteje nič, tudi krvne vezi ne (ko je treba, denimo, lastnega brata vreči na cesto, da le ne bi dobil dela dediščine). Če nam je to nerazumljivo, nam bo morda toliko bolj razumljiva problematika zadolževanja in gospodarske krize, ki vznikne nekje na sredini knjige. Skratka: kot se pogosto zgodi pri velikih delih iz preteklosti, nas tudi to osupne z neko dvojnostjo: po eni strani iz njega govori preteklost, nekaj, kar nam je tuje in temačno, obenem pa nam meni nič tebi nič »servira« resnice, ki so nam danes tako domače, da smo prepričani, da smo jih iznašli sami. (majashriba.blogpost.siol.net)«

O avtorju

Pisatelj Lovro Kuhar – Prežihov Voranc (1893 – 1950) se je rodil v Podgori pri Kotljah. Poleg svojih najbolj znanih novel in romanov – Samorastniki, Doberdob, Jamnica in Požganica – napisal še celo vrsto krajših pripovedi. Po njem se imenuje prva bralna značka – Prežihova bralna značka. Zapustil je izjemen prozni opus, ki razodeva samonikel pisateljski talent in epsko mojstrovino.

Več o avtorju