Skip to content

Medijski arhiv

Avtor: Bilwet Agentur, Skupina Avtorjev

Prevod: Tanja Mlaker

Del zbirke: Koda


Ni na voljo
  • leto izida: 1999
  • št. str.: 336
  • isbn: 9789616211826
  • cena: 2,00 EUR

O knjigi

Pisanje Agentur Bilwet, skupine, ki nastopa in piše tekste kot en sam poliperspektivni skupinski avtor, odlikuje brezkompromisen pristop k številnim problemom, katerih teoretična rešitev mora nujno izhajati iz prakse. To še posebej velja na področju kritične konceptualizacije medijev, ki zarisuje formalni okvir pričujoče knjige. Medijski arhiv je zbirka esejev, ki mestoma že prestopajo meje nemediiranih manifestov, zaklinjanj, poetičnega diskurza in razjedajoče žive aktualnokritične misli, ki se ne ustavi niti pred tako občutljivo in aktualno temo, kot je polpretekla vojna na Balkanu.

Recenzije

»Arhiv! Ne moremo iskreno čutiti z njim. A je filološka in prašna stvar, ki nikogar ne zanima; Celo Nietzchejev arhiv - komu je znan. Kdo ga je že obiskal, je koga navdušil? Gottfried Benn«

O avtorju

Agentur BILWET, kratica za Bevordering van de illegalen wetenschap je skupina – kolektivni avtor, ki je začela s svojim delovanjem v Amsterdamu leta 1983 kot svobodno združenje avtorjev in raziskovalcev. Danes je s številnimi zelo odmevnimi teksti in publikacijami eno osrednjih imen evropske kritike medijev.

Več o avtorju