Skip to content

Mraz

Avtor: Thomas Bernhard

Prevod: Štefan Vevar

Del zbirke: Beletrina

Kategorija: Klasika


  • leto izida: 2016
  • št. str.: 351
  • isbn: 9789612841607
  • cena: 27,00 EUR

O knjigi

Podobno kot druge Bernhardove romane tudi roman Mraz sestavljajo dolgi, nepretrgani in vsebinsko provokativni monologi, le da tu ne prvoosebnega pripovedovalca, temveč opazovanca. Glavni junak je inteligentni in razgledani, vendar v primež nemoči in brezmejnega življenjskega pesimizma in bolezni ujeti slikar Strauch. Njegov brat, slaven zdravnik, pošlje k slikarju, ki živi v zakotni alpski vasi, na daljši obisk svojega zdravniškega pripravnika. Med opazovancem in opazovalcem se razvije kompleksno razmerje, ki zdravniškega pripravnika privede do mejnih eksistenčnih izkušenj, saj si ga dominantna in destruktivna narava slikarja sčasoma povsem podredi. Zdravniški pripravnik bralcu v svojih beležkah odstira svet samotarja in izobčenca, ki je zavrgel ne le svoje slikarstvo, temveč tudi svet in človeka v njem. Glavni junak z ostrim razumom in v slogu nenehnih stopnjevanj spodkopava in izničuje vse, na kar bi se v življenju še lahko oprl: človeško etiko in dostojanstvo, življenjske vrednote, državo in institucije, poslednjo trohico dobrega v človeku. Monologi, ki jih beleži bodoči zdravnik, so prikaz brezupne človeške tragike, samote in popolnega razpada sveta.

Recenzije

»Mraz iz naslova proznega prvenca Thomasa Bernharda iz leta 1963 je obenem dobeseden in metaforičen. Dogajanje je postavljeno v zakotno alpsko vasico, v majhno gostilno, kjer že več let životari v žled skrajnega pesimizma uklenjeni slikar Strauch. Pod pretvezo se v gostilni sredi zime nastani tudi mladi zdravniški pripravnik, ki ga tjakaj pošlje njegov nadrejeni, da bi skrivoma pisal poročilo o čudaškem slikarju, njegovem bratu. Skrajno omejen habitat, zaradi odmaknjenosti in snega skoraj popolnoma odrezan od preostalega sveta, poudarja ujetost vsakega od protagonistov v lasten svet. Avtor jih ne imenuje z lastnimi imeni, temveč samo s funkcijo, ki jo imajo v vaški skupnosti – birtinja, konjederec, inženir, žganjar ipd., s čimer jim odreka individualnost. Tudi na formalni ravni gre za (dvojno) potujitev: dogajanje v romanu je sprva precejeno skozi mizantropni pogled slikarja Straucha, ki ga obseda misel na samomor. Njegova opažanja pa so v obliki navedkov vključena v poročilo zdravniškega pripravnika, pri čemer se meja med obema vse bolj zabrisuje. (Maša Ogrizek; Bukla)«

O avtorju

Thomas Bernhard (1931 – 1989) se je rodil v Heerlenu na Nizozemskem. Velja za enega najpomembnejših avstrijskih pisateljev 20. stoletja. Njegova besedila so že ob izidu sprožala številne burne polemike in škandale. Leta 1970 je prejel ugledno Büchnerjevo nagrado.

Več o avtorju