Skip to content

Obrazi jezika

Avtor: Andrej E. Skubic

Del zbirke: Posebne izdaje


Ni na voljo
Razprodano
  • leto izida: 2005
  • št. str.: 250
  • isbn: 9789612420376
  • cena: 15,00 EUR

O knjigi

Knjiga se loteva problematike jezikovne zvrstnosti. Jezik ni le sredstvo sporočanja, prilagojeno različnim družbenim nalogam, temveč tudi zelo močno mesto človekove identifikacije in samouresničitve. Zato delitev jezika na sociolekte (govorice družbenih skupin) ravno toliko kot pluralnost jezikovnih substanc pomeni tudi pluralnost družbenih kultur in ideologij. Sociolekti so obravnavani tako z različnih teoretičnih plati (sociologija, socialna psihologija, filozofija, psihoanaliza, semiotika, jezikoslovje) kot v svoji substancialni pojavnosti v živem slovenskem jeziku. Delitev jezika na diskurze odseva raznolikost družbenih ustanov, ki jezik uporabljajo, v njihovem okviru pa nadaljnja delitev na žanre pomeni še delitev na ponovljive situacije, ki jih taka ustanova ustvarja. Za knjigo Obrazi jezika je poleg izrazite teoretske interdisciplinarnosti značilen angažiran, emancipacijski pristop, saj razkrinkava razmerja med dominantno in marginalnimi družbenimi ideologijami, kot so zakoreninjena v različnih jezikovnih predsodkih tudi v slovenski družbi.

O avtorju

Več o avtorju

Druge knjige tega avtorja