Skip to content

Promocija duševnega zdravja

Avtor:

Prevod: Saš Jovanovski

Del zbirke: Posebne izdaje


Razprodano
  • leto izida: 1998
  • št. str.: 54
  • isbn: 9789616211321
  • cena: 2,09 EUR

O knjigi

Promoviranje duševnega zdravja, drugače kot preventiva na tem področju oziroma obravnava duševnih bolnikov, za razumevanje ni enostaven koncept, še težje pa je izvajanje te dejavnosti. Zato je bila prav promocija duševnega zdravja najbolj zanemarjeno področje zdravstvene promocije nasploh, meritev njene učinkovitosti in evalvacij rezultatov pa je bilo malo. Danes vse bolj spoznavamo, da lahko zanemarjanje duševnega zdravja pomeni znatne socialne in ekonomske stroške, hkrati pa je tudi vse več dokazov, ki pričajo, da je duševno zdravje temelj fizičnega zdravja in da je – vice versa – dobrobit skupnosti v znatni meri povezana s posameznikovim duševnim zdravjem, prav tako kot s telesnim. Z orisom dokazov, ki so na voljo, prinaša ta priročnik edinstven očrt koristnosti in vrednosti promocije duševnega zdravja, še posebej pa poudarja meritve uspešnosti, tako da bodo lahko poverjeniki in praktiki z njegovo pomočjo določili prioritete in izdelali načrt intervencij, za katere je že znano, da so učinkovite. Priročnik je plod dolgoletnega dela skupine britanskih strokovnjakov, ki so povzeli in na brilijanten način ubesedili sodobno znanje o duševnem zdravju oziroma o načinu njegovega varovanja in promocije. Projekt je rezultat večletnega sodelovanja med nevladnimi organizacijami in Uradom za zdravstveno vzgojo pri Ministrstvu za zdravstvo Velike Britanije. Namen priročnika je na razumljiv in praktičen način predstaviti najboljše načine za kvalitetno in učinkovito izvajanje projektov, ne samo na področju duševnega zdravja, temveč tudi širše.

O avtorju

Več o avtorju