Skip to content

Rdeča knjiga

Avtor: Carl Gustav Jung

Prevod: Jan Ciglenečki, Borut Škodlar, Neža Peterle, Blaž Ciglenečki, Martin P. Kastelic

Del zbirke: Koda

Kategorija: Filozofija, Duhovnost


  • leto izida: 2015
  • št. str.: 570
  • isbn: 9789612840785
  • cena: 29,00 EUR

O knjigi

Rdeča knjiga je Jungovo avtobiografsko delo, ki ga je sestavljal v času intenzivnega soočanja z lastnim nezavednim. Prvič je bila objavljena posthumno, skoraj 50 let po avtorjevi smrti. Knjiga predstavlja neprecenljiv dokument globoko človeške izkušnje enega največjih mislecev 20. stoletja, saj bralcu ponuja vpogled v »empirično« ozadje njegovega poznejšega znanstvenega dela. Jung je v Rdeči knjigi beležil svoje sanje, vizije, fantazije in čustva, zaradi česar je objavo knjige za časa svojega življenja prepovedal. Rdeča knjiga je opremljena z uvodno besedo Ulricha Hornija, obsežno spremno študijo Sonu Shamsadanija ter bogatim kritičnim aparatom.

Recenzije

»In njegov projekt je bil edinstven – človek duše ne najde v predmetih in ljudeh, Bog je namreč tam, kjer vas ni. Knjige, ki je prvič izšla skoraj pol stoletja po njegovi smrti, nikoli ni končal, ne pripravil za objavo. Zdaj je z njegovim podpisom pred bralcem. Plačal je davek na svoje ime, saj so dediči in založniki ustregli jungofiliji in ji ponudili še eno mojstrovo delo. (Bernard Nežmah, Mladina)«

O avtorju

Carl Gustav Jung (1875-1961), švicarski psihiater, psihoterapevt in utemeljitelj analitične psihologije, je s svojim delom zaznamoval filozofijo, religiologijo, antropologijo in književnost. Razvil je številne koncepte, ki so danes nepogrešljiv del psihologije: ekstrovertiranost-introvertiranost, arhetipi, kolektivno nezavedno, sinhroniteta itd.

Več o avtorju