Skip to content

Svetovna vojna ob Soči 1. evropski zaplet

Avtor: Igor Grdina

Del zbirke: Koda

Kategorija: Zgodovina


  • leto izida: 2009
  • št. str.: 145
  • isbn: 9789612422608
  • cena: 15,00 EUR

O knjigi

Je prva knjiga načrtovane tridelne monografije o prvi svetovni vojni. V tem eruditskem zgodovinskem delu je na ozadju širšega konteksta evropskega spopada brez primere še posebej osvetljena perspektiva vloge Slovencev v vojni vihri, zlasti dogajanje na eni najhujših vojaških front vseh časov, ki je potekala med avstro-ogrsko monarhijo in Italijo ob Soči. Grdina z izjemno obrušenim in pikantnim pripovednim slogom prepleta gosto mrežo zgodb, jih ponovno oživlja in pretvarja v vznemirljivo in napeto branje. Knjiga zelo plastično predoči kompleksno kolesje, ki je sprožilo prvo vojno v Evropi. Po eni strani panoramski historiografski pogled na oblikovanje fronte med Julijskimi Alpami in Jadranom, po drugi strani pa izjemno vrvenje drobnih individualnih zgodb, zablod in tragedij, katerih odmeve zaznavamo vse do današnjih dni.

Recenzije

»Po mnenju avtorja, sicer dvakratnega doktorja znanosti, prva svetovna vojna počasi, a nezadržno iz tudi pričevanjskega konteksta drsi v dokončen zgodovinski okvir. V tem smislu naj bi bila ta knjižica, sicer prva od načrtovane tridelne monografije o prvi svetovni vojni, poskus preseganja dosedanjih del o tej vojni, ki so imela tudi močno pričevanjsko noto njenih udeležencev. Tako predstavlja panoramski zgodovinski pogled na oblikovanje fronte med Julijskimi Alpami in Jadranom. V njej je še posebej osvetljena vloga Slovencev v kompleksnem kolesju, ki je sprožilo prvo svetovno vojno. Renate Štrucl«

O avtorju

Izr. prof. dr. Igor Grdina (1965, Celje) je zgodovinar, predavatelj na Inštitutu za kulturno zgodovino.Napisal je vrsto knjig (Starejša slovenska nabožna književnost je doživela 2 izdaji, Ipavci pa so bili celo dvakrat ponatisnjeni). Bil je sourednik Slovenske kronike 19. stoletja, je urednik Zbranih del Primoža Trubarja in vrste drugih edicij. Vzporedno s knjigo Slovenci med tradicijo in perspektivo je nastajala tudi vrsta njegovih metazgodovinskih študij.

Več o avtorju