Skip to content

Umetniki in meščani

Avtor: Janko Kos


  • leto izida: 2015
  • št. str.: 203
  • isbn: 9789612840457
  • cena: 23,00 EUR

O knjigi

Janko Kos se v avtobiografskem delu Umetniki in meščani spominja življenja družin svojih staršev in osvetljuje lastno življenjsko pot. Avtor, ki je bil v času odraščanja v tesnem stiku z umetniškim krogom svojega očeta in po drugi strani del materinega meščanskega miljeja, na poti do svojih študijskih let opisuje svet sodobnikov, med katerimi v manj znani luči spoznamo filozofa Franceta Vebra, mladega Tarasa Kermaunerja, Daneta Zajca in mnogo drugih. Preko gimnazijskih let v nemirnem času 2. svetovne vojne nas avtorjeva pripoved vodi v obdobje njegovega študija in poklicne poti, ki ga podrobneje opisuje prihajajoča knjiga spominov Ideologi in oporečniki.

Recenzije

»Mladostni spomini priznanega slovenskega literarnega teoretika (letnik 1931), avtorja številnih knjig in učbenikov in enega ključnih profesorjev na primerjalni književnosti in literarni teoriji na Filozofski fakulteti v Ljubljani, se začnejo z bivališčem njegove družine za Bežigradom, kamor so se preselili še pred njegovim rojstvom. Od tod nas Kos v svoji mirni, tu in tam skoraj ravnodušni pripovedi pelje najprej po soseščini, kjer našteva, kdo vse (od kulturnikov oziroma intelektualcev) je bival blizu njih, potem pa seže nazaj v preteklost in raziskuje rodoslovni drevesi matere in očeta, sicer umetnika, znanega kiparja. Tam se njegovi spomini pretakajo od pesnikov njegove ali vsaj približno njegove generacije, od Daneta Zajca do Tomaža Šalamuna, pa do ključnih kulturnikov, ki so zaznamovali povojno obdobje – od Tarasa Kermaunerja do Primoža Kozaka. Po drugi svetovni vojni, ki jo je njegova družina preživela brez tragičnih posledic, je zgodnje povojno obdobje ključni del njegove (tako si vsaj mislim) prve memoarske knjige, saj so srednješolska leta in intenzivno druženje z mladimi kulturniki tistega časa ter sourednikovanje revije Beseda že formatirali avtorjevo kasnejšo življenjsko usmeritev. Spomini se končajo v letu 1950 (ob občasnih ekskurzih v poznejše čase) z njegovim odhodom na fakulteto. S tem se sklene obdobje »umetnikov in meščanov«, tega pa zamenja svet »oporečnikov in ideologov«, ki za dolga desetletja postane njegov dom. Umirjen avtobiografski prispevek k slovenski literarni zgodovini dvajsetega stoletja. (Samo Rugelj; Bukla)«

O avtorju

Janko Kos (1931, Ljubljana) je doktor literarnozgodovinskih ved, bil je redni profesor primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Bil je sourednik revij Beseda in Perspektive, urednik večih antologij slovenske in svetovne književnosti, urednik leksikonskih izdaj Literatura ter izdaj Slovenska književnost. V slovensko literarno teorijo je vpeljal novo sistematiko ter raziskoval osnove razdelitve literarne zgodovine na obdobja. Leta 2001 je prejel Zoisovo nagrado, najvišje državni priznanje na področju znanosti.

Več o avtorju

Druge knjige tega avtorja